Thursday, 21 June 2012

BADAN PERUNDANGAN

Badan Perundangan

BADAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN PARLIMEN

=Pengenalan
- badan perundangan persekutuan ialah parlimen
- parlimen merupakan badan yg berkuasa untuk gubal dan lulus u negara
- komponen parlimen – YDA , Dewan Rakyat dan Dewan Negara

= keistimewaan parlimen
- apa-apa prosiding dalam parlimen tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah
- ahli p tidak boleh didakwa di mahkamah atas apa-apa yg dikatakan dan pengundian yg dibuatnya dalam parlimen
- ahli parlimen tidak boleh mempersoalkan perkara sensitif di bawah akta hasutan iaitu hak istimewa orang Melayu / kewarganegaraan / bahasa kebangsaan / kedaulatan raja-raja Melayu 

=YDA
- sebahagian drpd parlimen
- tidak mengambil bahagian dalam persidangan DR atau DN
- bertitah dalam pembukaan rasmi penggal parlimen
- memanggil persidangan parlimen / menangguhkan penggal p mengikut perlembagaan
- membubabarkan parlimen 
- memperkenankan – akta baru / pindaan akta lama / pindaan perlembagaan / rang u-u kewangan
= dewan rakyat
- keanggotaan – 222 ahli yg dipili melalui pr umum / dipanggil ahli parlimen / boleh terdiri daripada anggota sesebuah parti atau bebas
- hanya ahli sahaja yg boleh menjadi PM
- bidang kuasa 
- membahaskan hal dan masalah rakyat
- menyemak dan membahas dasar kerajaan
- menggubal dan meluluskan undang-undang persekutuan
- mempunyai kuasa pemutus dalam rang u kewangan
- speaker 
- boleh merupakan ahli DR / bukan ahli
- dipilih oleh DR / diperkenankan oleh YDA
- dibantu oleh 2 orang timbalan
- tugas – pengerusi persidangan / menjaga tatatertib anggota / kenakan tindakan disiplin kepada ahli tak berdisiplin / jurucakap DR / memaklumkan kekosongan kerusi kepada SPR
- setiausaha
- dilantik oleh YDA atas nasihat PM
- menguruskan pentadbiran DR/ menyediakan penyata rasmi DR @ hansard
- beliau hanya boleh dipecat oleh YDA melalui tribunal
- cukup korum – 26
=DEWAN NEGARA
- mengandungi 70 ahli
- ahli – dipilih/ lantik
- ahli dipanggil senator
- DUN setiap negeri akan memilih 2 ahli DUN untuk jadi senator – jumlah 26 orang
- YDA lantik 2 orang bagi WP KL , 1 WP Labuah .1 WP Putrajaya dan 40 orang drpd seluruh negara ( mengikut nasihat PM – 44 orang )
- Senator lantikan YDA biasanya – banyak berjasa / cemerlang dalam perkhidmatan awam /wakil bidang profesional / wakili kaum minoriti 
- Berumur lebih 30 tahun
- Tempoh perkhidmatan – 3 tahun / maksimum 2 penggal @ 6 tahun
- Bidang kuasa – bahas hal rakyat / bincang dasar kerajaan / bahas , tangguh rang undang-undang , pindaan akta atau pindaan perlembagaan
- Speaker – lantikan / kuasa/ bidang tugas sama dengan speaker DR
Ketua pentadbiran parlimen
- jawatan baru diwujudkan oleh kabinet pada tahun 2005
- tugas – meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian kerajaan dan menerima arahan kabinet membabitkan urusan parlimen secara terus
- ketua pentdbiran dilantik oleh YDA atas nasihat PM
saraan ahli parlimen – kumpulan wang yg disatukan
hilang kelayakan sebagai ahli DR dan DN
- didapati tidak sempurna akal
- bankrap/ belum dilepaskan
- tak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya
- memegang jawatan berpendapatan
- disabitkan dengan kesalahan – penjara lebih satu tahun / denda lebih RM 2000
- sengaja mendapat kewarganegaraan asing
pembubaran parlimen
- jangka hayat parlimen ialah 5 tahun
- dikira dari tarikh persidangan pertama
- boleh dibubarkan lebih awal oleh YDA atas nasihat PM
- kalau parlimen bubar DR bubar , DN terus berfungsi
- hendaklah dibuat pr – dalam masa 60 hari
- persidangan parlimen seterusnya mesti dibuat dalam masa 120 hari pembubarannya 
PERSIDANGAN PARLIMEN
- Agenda awal persdiangan parlimen ialah
i. rancang takwim bagi DR
ii. pembahagian tempoh / 5 penggal – setiap penggal 1 tahun
iii. dalam setiap penggal ada 2 atau 3 kali persidangan
iv. jarak masa antara dua persidangan tidak boleh melebihi enam bulan atau 180 hari
v. melantik speaker
vi. angkat sumpah
vii. lantik ketua pembangkang
viii. titah ucapan diraja
ix. ucapan terima kasih
x. persidangan bermula
 fungsi parlimen
- menggubal dan meluluskan u persekutuan
- pinda u persekutuan sedia ada / u persekutuan
- semak dan bahas dasar kerajaan
- luluskan perbelanjaan kerajaan dan hasil cukai baru
- forum kritikan dan fokus pendapat awam tentang perkara nasional
 jawatankuasa parlimen
- penubuhan 5 jk – pemilihan / peraturan tetap / dewan / hak ahli dan akaun awam
- kesemua jk ada dalam DR , di DN ada 4 sahaja kecuali jk akaun awam
- kalau ada keperluan diwujudkan jk adhoc/sementara di kedua-dua dewan
jenis undang-undang di parlimen
1. rang u awam / kerajaan
- melibatkan keseluruhan u yg berhubung dengan dasar awam , negara dan rakyat
- dibentangkan oleh menteri yg mewakili pihak kerajaan
2. r u persendirian
- melibatkan orang atau kumpulan orang , pertubuhan , perasatuan atau perbadanan tertentu sahaja
- bercorak tempatan atau persendirian
3. r u ahli persendirian
- dibentangkan oleh ahli DR selain menteri atau timbalan menteri
- boleh meliputi seluruh negara atau pihak tertentu sahaja
4. r u hibrid
- u campuran yg dibentangkan oleh menteri/ ahli DR yg menyentuh kepentingan tertentu
prosedur penggubalan undang-undang dalam parlimen
1 Rang undang-undang didraf oleh menteri 
2 Rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara 
3 Kelulusan kabinet 
4 Bacaan pertama - Peringkat ini merupakan satu formaliti
Menteri yg berkenaan atau speaker atau pembentang r u membaca tajuk sahaja
Tiada sebarang perbahasan tentang r u itu pada peringkat ini
5 Bacaan kedua - Peringkat paling penting
R u dibahaskan dengan mendalam dan menyeluruh dalam DR dan DN
Menteri yg bertanggungjawab perlu menjawab pertanyaan berkaitan dengan r u itu
Undian – tolak / terima dibuat di DR
Setuju – diserahkan kepada jawatankuasa
6 Peringkat jawatankuasa Ada jawatankuasa khas
R u dibahaskan dengan lebih terperinci
Jk berhak mengubahsuai / meminda 
7 Bacaan ketiga Dibahaskan di DR jika perlu
Undian dibuat untuk kelulusan
8 R u diperkenan oleh YDA R u dipersembahkan kepada YDA
YDA mesti memperkenan r u dalam masa 30 hari
9 R u dimasukkan dalam warta kerajaan Diwartakan dalam warta kerajaan
Ia dicetak lalu dimasukkan dalam warta kerajaan
Boleh dikuatkasakan kerana telah menjadi u
Satu salinan dipaparkan di parlimen
PINDAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Dalam 4 kaedah
Kaedah 1
- sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan perkenan MRR
- isu – kedudukan istimewa orang Melayu / bumiputera Sabah dan Sarawak
- kepentingan sah kaum lain
- hak dan kedaulatan raja
- tugas dan kuasa MRR
- hal ehwal Islam
- kedudukan bahasa kebangsaan
- kewarganegaraan
- keistimewaan parlimen
- pengubahan sempadan antara negeri di Semenanjung Malaysia
Kaedah 2
- sokongan majoriti 2/3 di majlis parlimen dan persetujuan YD ng Sabah dan sarawak
- isu – hak warga S & S untuk menjadi warganegara Malaysia
- pelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggi
- soal agama , bahasa dan keistimewaan bumiputera
- kuasa perundangan negeri di negeri ini
- hak kesamarataan penduduk di negeri ini
Kaedah 3
- sokongan majoriti mudah ahli majlis parlimen
- bentuk sumpah dan ikrar
- pemilihan dan persaraan ahli DN
- peruntukan tambahan kewarganegaraan
- persempadanan kawasan pr
- perkara dalam senarai persekutuan , senarai bersama dan senarai perundangan
- perkara dalam senarai negeri dalam senarai perundangan terutama yg melibatkan pelaksanaan triti , perjanjian atau konvensyen dan menyamakan u antara negeri
Kaedah 4
- sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen bagi hal yang tak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan di atas
BADAN Perundangan Negeri ( Dewan Undangan Negeri )
Pengenalan
- terdapat 13 DUN di negara ini ( tiada – WP )
- ada 2 komponen iaitu sultan dan DUN
fungsi raja/sultan/ YTB
- tidak mengambil bahagian dalam persidangan
- rasmi/ beri titah ketika pembukaan rasmi penggal
- panggil persidangan
- tangguh persidangan
- perkenankan rang u negeri
- bubar DUN
DUN
- badan perundangan peringkat negeri
- ahli DUN dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya
- ada kuasa dalam senarai negeri dan senarai bersama
- bahas dan luluskan belanjawan negeri
- apa-apa prosiding dalam DUN tak boleh dibawa ke mahkamah
kelayakan calon DUN
- warganegara
- bermastautin di negeri berkenaan
- berumur 21 tahun atau lebih
- sempurna akal
- tak bankrap
- tak pernah dipenjara lebihsatu tahun/ lepas 5 tahun tamat hukuman
- tak didenda lenbih RM 2000
- tak pegang jawatan berpendapatan
hilang kelayakan – sama dengan DR
fungsi – sama dengan DR – peringkat negeri
pelantikan speaker – sama
prosedur penggubalan undang-undang
pindaan perlembagaan negeri – sama dengan DR
- perkara yg tak boleh dipinda oleh DUN
 warisan tahta kerajaan
 kedudukan penmbesar istana
 para pembesar adat Melayu
 cara pelantikan dan sifat waris tahta , permaisuri dan pemangku raja
 pemecatan , penarikan diri dan penurunan tahta atau waris
 pengurniaan / pelucutan pangkat , gelaran kehormatan , bintang kebesaran

Saturday, 16 June 2012

DASAR LUAR MALAYSIA

Dasar Luar MalaysiaKKonsep Dasar Luar
1. Dasar luar ialah polisi yang digunakan oleh sesebuah negara apabila berinteraksi denga negara lain di dunia.
2. Dasar luar Malaysia biasanya ditentukan oleh Perdana Menteri dengan bantuan Jemaah Menteri Kementerian Luar Negeri yang dipertanggungjawabkan mengurus hubungan luar negeri. Peranan itu dilaksanakan oleh Wisma Putra

Faktor-Faktor Mempengaruhi Pembentukan Dasar Luar
1. Kepentingan nasional
2. Faktor geografi yang strategik
3. Faktor sejarah dan budaya
4. Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
5. Faktor kepimpinan
6. Dasar berkecuali
7. Agama Islam / Keanggotaan OIC

Masalah-masalah Dalam Hubungan Luar
1. Campur tangan luar
2. Pendekatan berbeza
3. Pendatang asing negara jiran
4. Tiada penyelarasan
5. Tuntutan bertindih
6. Perbezaan kemajuan
7. Tindakan unilateral
8. Ketegangan politik

Tahap-tahap Dasar Luar Malaysia
Tahap 1 : Pimpinan Tunku Abdul Rahman (1957-69)
Tahap 2 : Pimpinan Tun Abdul Razak
Tahap 3 : Pimpinan Tun Hussein Onn
Tahap 4 : Pimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad (1981-2003)
Tahap 5 : Pimpinan Dato Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi (2003 - 2009)
Tahap 6 : Pimpinan Dato Seri Najib Tun Razak (2009 hingga kini)

Pendirian Malaysia dalam Beberapa Isu Antarabangsa (1957-kini)
1. Keganasan Antarabangsa
2. Masalah Myanmar
3. Masalah Kemboja

Isu-Isu Antarabangsa
1. Isu Alam Sekitar
2. Isu Antartika
3. Isu Aparteid
4. Isu Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE)


Hubungan Antarabangsa Malaysia
1. Hubungan Malaysia dengan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam Sedunia (OIC)
2. Hubungan Serantau Asia Tenggara

Bentuk Kerjasama Dalam ASEAN
1. Kerjasama Politik
2. Zon Aman Bebas dan Berkecuali (ZOPAN)(1971)
3. Zon Bebas Senjata Nuklear (SEANWFZ) (1987)
4. Forum Serantau ASEAN (ARF) (1994)
5. Kerjasama dalam Ekonomi

Malaysia dan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

Hubungan Malaysia - Komanwel

Malaysia dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

Isu-isu Ekonomi Antarabangsa
1. Isu-isu Ekonomi Negara Selatan-Selatan
2. Dialog Utara-Selatan
3. Kumpulan 15 (G15)
4. Dialog Selatan-Selatan
5. Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
6. Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)
7. APEC (Asia Pacific Economic Caucus)

MATLAMAT ASEAN
2.1  Mempercepat pertumbuhan ekonomi kalangan Negara anggota.
2.2  Menggalak kerjasama sosial, kebudayaan, sains dan teknologi, Serta pentadbiran.
2.3  Mengekalkan keamanan dan kestabilan kalangan serantau,
2.4  Menggalakan pertumbuhan perindustrian, dan perdagangan.
2.5  Mengekalkan dasar berkecuali melalui ZOPFAN
3.    BENTUK KERJASAMA ASEAN
3.1  KERJASAMA EKONOMI
         Kerjasama ekonomi Projek Perindustrian ASEAN
-          Projek Baja ASEAN di Indonesia.
-          Projek Perlombongan Potasium di Thailand.
-          Projek Fabrikasi Tembaga di Filipina
-          Projek Pendidikan dan Urea di Bintulu, Malaysia.
-          Projek Hepatitis B dan Enjin Diesel di Singapura.
         Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
-          Untuk menghapuskan sekatan perdagangan dua hala.
-          Menggalakkan kerjasama perdagangan.
-          Meluaskan dan meningkatkan pasaran Negara serantau
         Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC)/ Pasaran Tunggal ASEAN
-          Mengujudkan pasaran tunggal Negara anggota.
-          Menarik minat pelabur luar ASEAN
-          Mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang kemiskinan,
-          Meningkatkan taraf hidup Negara serantau
-          Bersatu menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa
         Pertubuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia.
-          Konsep Segitiga Pertumbuhan Ekonomi.
-          Melibatkan tiga Negara iaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi serantau di bahagian utara.
-          Bahagian selatan melibatkan Negara Malaysia, Singapura dan Indonesia.
         Kawasan Perdagangan Bebas Asia Timur (EAFTA)
-          Bertujuan untuk mengadakan kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan Negara Asia lain

         Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
-     Perjanjian perdagangan ASEAN dengan Australia dan New Zealand.
3.2 KERJASAMA POLITIK
         Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
-          Konsep diwujudkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur (1971)
-          Matlamatnya ialah
-                      Pertikaian Negara anggota diselesaikan tanpa kekerasan (melalui perundingan)
-                      Pertikaian tidak perlu melibatkan kuasa besar dunia.
-                      Menjamin dan mengekalkan keamanan dan kestabilan politik kawasan serantau
         Zon Bebas Senjata Nuklear (SEANWFZ 1987)
-          Kawasan bebas dan selamat ancaman senjata nuclear.
3.3  KERJASAMA SOSIAL DAN KEBUDAYAAN.
         Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia (MABBIM)
-          Untuk mengembangkan bahasa Melayu setaraf bahasa dunia lain.
-          Mengembangkan peranan bahasa Melayu sebagai alat perhubungan.
-          Meningkatkan persaudaran Negara serumpun.
         Tabung Kebudayaan ASEAN
-          Menganjur dan mengembangkan festival kebudayaan seperti Psta Filem ASEAN, Pesta Lagu ASEAN, bengkel lukisan dan Muzik.
-          Matlamat utamanya ialah untuk mengeratkan hubungan budaya Negara anggota.
         Pertubuhan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO)
-          Mewujudkan kerjasama pendidikan dan ilmu pengetahuan Negara serantau.
-          Kerjasama pendidikan melalui;
-                      Pembaharuan dan Teknologi (INNOTECH) di Filipina
-                      Pusat Kajian Bahasa Inggeris (RELC) di Singapura
-                      Pusat Pendidikan Serantau Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang (Malaysia)
         Perjanjian Perkongsian Maklumat.
-          Perkongsian maklumat mengenai keselamatan (keganasan dan jenayah)
-          Kerjasama isu sempadan
         Kejohanan Sukan Dwi-Tahunan (Sukan SEA)
         Pertukaran Rancangan TV dan Radio


A.    MALAYSIA DAN HUBUNGAN SERANTAU – KOMANWEL

PENGENALAN
1.      Ditubuhkan pada 1931 dengan pimpinan Queen Elizabeth (Ratu England) yang berpusat di Malborough House, London.
2.      Komanwel dianggotai oleh Negara-negara bekas jajahan British yang telah mencapai kemerdekaan.
3.      Keanggotaan kini ialah 49 negara anggota.
 OBJEKTIF
1.      Menjaga kebajikan Negara anggota
2.      Meningkatkan kesefahaman dan kerjasama antara anggota
3.      Kerjasama politik, sukan, kebudayaan dan sosial Negara anggota
4.      Meningkatkan pembangunan dan ekonomi.
MALAYSIA & KOMANWEL
1.      Rancangan Colombo (1950) – bantuan kewangan, teknikal, biasiswa kepada pelajar Malaysia.
2.      Tabung Ekuiti Komanwel – membantu Negara dalam modal perindustrian
3.      Dasar Aparteid (1960an) – bersama Negara anggota Malaysia menentang dasar tersebut.
4.      Misi Pemerhati Komanwel dalam pilihanraya di Fiji, Nigeria dsb
5.      Mesyuarat Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGAM)
-          Tuan rumah 1989
-          Deklarasi Langkawi mengenai Alam Sekitar
6.      Sukan Negara-negara Komanwel (SUKOM) – tuan rumah pada 1998  

  MALAYSIA DAN HUBUNGAN SERANTAU – PERTUBUHAN PERSIDANGAN NEGARA-NEGARA ISLAM (OIC)
PENDAHULUAN
1.      Ditubuhkan pada 1969 di Rabat, Morocco dengan keanggotaan ahli sebanyak 57 buah Negara.
2.      Pejabat tetap Sekretariat di Jeddah (Arab Saudi)
3.      Malaysia adalah Negara pengasas OIC
OBJEKTIF
1.      Mengujudkan kerjasama, perpaduan kalangan anggota dalam bidang ekonomi, sains, social dan kebudayaan,
2.      Negara Islam yang aman dengan mencari kata sepakat tentang masalah dalaman secara perundingan
3.      Penyelesaian masalah Negara yang terlibat – Perang Iraq dan perjuangan rakyat Palestin
MALAYSIA & OIC
1.      POLITIK
-          Terlibat dalam konflik di Palestin, Bosnia, Kosovo, Somalia dsb
2.      PENDIDIKAN
-          Penubuhan UIAM di Malaysia
-          Kongres Islam Sedunia di Colombo 1982
-          Penerapan Syariah Islam – Islamadab 1979
3.      KEBAJIKAN
-          Membantu Negara Islam di Afrika – Chad
-          Bantuan kesihatan dan perubatan – pelarian Lubnan, Afghanistan
4.      KEBUDAYAAN
-          Pusat penyelidikan Sejarah, Seni dan Kebudayaan Islam (IRCICA) di Istambul
-          Sukan Negara-negara Islam di Izmir
-          Pertubuhan Kebudayaan. Sains, dan Pendidikan (ISESCO) di Rabat
5.      EKONOMI
-          Pemberian biasiswa pelajar Islam di UIAM
-          Kerjasama kewangan kepada Negara Islam yang miskin
-          Eksport Negara Islam

C.    MALAYSIA DAN HUBUNGAN SERANTAU – PERTUBUHAN NEGARA-NEGARA BERKECUALI (NAM)
PENDAHULUAN
1.      Ditubuhkan pada 1961 di Belgrede , Yugoslavia ketika kemuncak perang dingin di Eropah
2.      Malaysia menyertai NAM pada 1969
3.      Negara NAM di anggotai sebanyak 114 buah Negara dengan 3 kali sidang kemuncak
OBJEKTIF
1.      Menghormati hak asasi manusia selaras prinsip PBB
2.      Blog berkecuali antara blog Barat atau Timur
3.      Akui kedaulatan, persamaan hak, dan hormati bangsa serta agama
4.      Penyelesaian pertikaian secara rundingan dan aman
MALAYSIA & NAM
1.      Penyokong kuat Nam semasa pentadbiran Tun Abd Razak
2.      Aktif dalam mesyuarat dan persidangan di Algeria, Colombo, Havana, New delhi dan Luanda.
3.      Tuan rumah persidangan pada 2003

D.          HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN BADAN ANTARABANGSA LAIN
1.      KUMPULAN LAPAN NEGARA MEMBANGUN (D8)
2.      KUMPULAN 15 (G15)
3.      KERJASAMA SELATAN – SELATAN (G77)
4.      HUBUNGAN UTARA – SELATAN (DIALOG UTARA – SELATAN)


Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Pengenalan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB ialah sebuah pertubuhan antarabangsa yang dibentukkan di San Francisco, California pada 24 Oktober 1945 selepas Perang Dunia II. Keahliannya terbuka kepada semua negara di seluruh dunia. Matlamat-matlamat utamanya, sebagaimana yang ditetapkan dalam piagam PBB, adalah untuk mengelakkan perulangan pertikaian yang hebat, menegaskan hak asasi manusia yang utama, menjamin rasa hormat akan undang-undang antarabangsa, serta memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia.
PBB telah ditubuhkan semata-mata untuk menggantikan Liga Bangsa-bangsa yang telah dibubarkan

KAMI RAKYAT PERTUBUHAN BANGSA BERSATU BERAZAM
• untuk menyelamatkan generasi-generasi yang berikut daripada kesengsaraan peperangan, yang dua kali dalam penghidupan kami, telah membawa kesedihan yang tidak terkatakan kepada manusia, dan
• untuk menegaskan semula keyakinan kepada hak-hak asasi manusia, kepada maruah dan nilai manusia, kepada hak-hak kesamarataan lelaki dan perempuan serta negara-negara besar dan kecil, dan
• untuk mewujudkan keadaan yang mana keadilan dan rasa hormat kepada kewajipan yang tertimbul daripada persetiaan-persetiaan dan sumber undang-undang yang lain dapat dipeliharakan, dan
• untuk mempromosikan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas, dan untuk tujuan ini
• akan mengamalkan toleransi dan hidup bersama-sama dalam keamanan dengan satu sama lain sebagai jiran-jiran yang baik, dan
• akan menyatukan kekukuhan kami untuk memeliharakan keamanan dan keselamatan antarabangsa, dan
• akan memastikan, melalui penerimaan prinsip-prinsip dan institusi kaedah-kaedah, bahawa kuasa bersenjata tidak
• akan digunakan, kecuali untuk kepentingan umum, dan
• akan menggunakan jentera antarabangsa bagi mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial untuk semua manusia,

Struktur Organisasi
Piagam PBB menguntukkan enam alat yang utama, iaitu:
• Perhimpunan Agung
• Majlis Keselamatan
• Majlis Ekonomi dan Sosial
• Majlis Peramanahan
• Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ)
• Sekretariat

Kegiatan-kegiatan PBB terdiri daripada 7 bidang yang utama:
• Persidangan antarabangsa
• Tahun-tahun antarabangsa dan yang berkaitan
• Kawalan dan pelucutan senjata
• Penjagaan keamanan
• Hak asasi manusia
• Bantuan kemanusian dan perkembangan antarabangsa
• Persetiaan dan undang-undang antarabangsa.

Senarai Badan PBB
Badan-badan lain yang merupakan agensi khas dalam PBB, walaupun tidak dinyatakan dalam piagamnya ialah :
• Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO)
• Bank Antarabangsa untuk Pemulihan dan Pembangunan (IRBD) (termasuk Perbadanan Kewangan Antarabangsa dan
• Persatuan Pembangunan Antarabangsa)
• Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO)
• Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO)
• Pertubuhan Kelautan Antarabangsa (IMO)
• Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)
• Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa (ITU)
• Tabung Kanak-kanak PBB (UNICEF)
• Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO)
• Kesatuan Pos Sedunia (UPU)
• Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
• Pertubuhan Harta Intelektual Sedunia (WIPO)
• Pertubuhan Meteorologi Sedunia (WMO).
Agensi-agensi sementara termasuk:
• Pentadbiran Bantuan dan Pemulihan PBB (UNRRA)
• Pertubuhan Pelarian Antarabangsa (IRO) (tanggungjawabnya kemudian diambil alih oleh Pejabat Pesuruhjaya Tinggi
• PBB untuk Pelarian) (UNHCR)
• Agensi Bantuan dan Kerja untuk Penduduk Pelarian Palestin di Timur Dekat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNRWA)